• Capsule Bottle PET Brown

    ขวด PET สีน้ำตาลแบบแคปซูล

    ขวดพลาสติก PET ครอบครองช่องว่างทางการตลาดที่สำคัญในเกือบทุกตลาดภาชนะบรรจุภัณฑ์ สิ่งนี้แยกไม่ออกจากข้อดีของขวดพลาสติก PET โดยธรรมชาติ ประการแรกความคงตัวของวัสดุขวดพลาสติกสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่ดีทนต่ออุณหภูมิในอุณหภูมิที่กำหนดเพื่อรักษาเสถียรภาพของวัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ประการที่สองขวดพลาสติกสำหรับสัตว์เลี้ยงมีความโปร่งใสและมีลักษณะเช่นเดียวกับขวดแก้ว แต่มีน้ำหนักเบาและเปราะบางกว่า