• Capsule Bottle PET Red

    ขวด PET สีแดงแคปซูล

    ขวดพลาสติกคุณภาพมาตรฐาน. ทำการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์จากมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเพื่อพิจารณาว่าเป็นที่ต้องการหรือไม่ ผู้ประกอบการขวดพลาสติกยาควรกำหนดมาตรฐานขององค์กรให้สูงกว่ามาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐานอุตสาหกรรมควรเข้มงวดมากขึ้น