• Capsule Bottle PET Transparent

    ขวด PET ใสแบบแคปซูล

    ความชื้นของวัสดุต้องแห้งสนิทก่อนการผลิต โดยทั่วไปอุณหภูมิในการอบแห้งคือ 160 ℃สำหรับวัสดุที่แห้ง หากเก็บไว้ในอากาศเป็นเวลานานจะไม่ดูดซับความชื้น ดังนั้นเมื่อวัตถุดิบแห้งแล้วจะต้องใช้เครื่องอบแห้งแบบต่อเนื่องทันทีหรือโดยตรงมิฉะนั้นจะต้องเก็บไว้ในตู้อบที่อุณหภูมิ 90 ~ 100 ℃เพื่อสแตนด์บายเพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซับความชื้นอีกครั้งหลังจากการอบแห้ง