• Capsule Bottle PET White

    ขวด PET สีขาวแบบแคปซูล

    •เราให้บริการก่อนการขายในรูปแบบต่างๆเช่นออกแบบพิสูจน์อักษรและแม่พิมพ์แบบเปิดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าจัดให้มีการพิมพ์โลโก้ตามความต้องการของลูกค้าเป็นต้น

    •ส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

    •การจัดทำงบประมาณการลงทุน: เราให้บริการวิเคราะห์กำไรผลิตภัณฑ์แนะนำผลิตภัณฑ์และการจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้อง